Composició i funcions:

Gerent/a del CSB

 • Funció: comandament del dispositiu territorial de resposta IMA
 • Activació: immediata pel CECAT
 • Ubicació: CECAT
 • Permanència: fins a la desactivació del IMA

Directors/es d’Àrea Integral de Salut (AIS)

 • Funció: coordinació del dispositiu territorial de l’AIS
 • Activació: Gerent CSB
 • Ubicació: Hospital terciari de l’AIS
 • Permanència: fins a la desactivació del IMA

Coordinació de resposta IMA i postIMA ‘física’ i ‘psicològica’ on line

 • Activació: immediata, motu propio
 • Ubicació: CSB, volant
 • Permanència: fins a la desactivació del post IMA

El CECOS del SEM en forma part d’ofici i de manera virtual.