Entitat creada i formalitzada a juliol de 2018 entre la UAB i el CSB amb la intenció de reunir el coneixement científic i de gestió i l’expertesa pràctica i teòrica en la atenció i el maneig d’un Incident amb múltiples afectats (IMA) i del seu postIMA alineat amb el PLANUC del Departament de Salut. Inclou els intervinents.

Conveni-CSB-UAB-signat

El seu subjecte és l’afectat IMA (vegeu http://www.aisbcn.cat/2018/03/09/afectat/) des de l’òptica clínica, sanitària i poblacional.

Els objectes, la resposta del dispositiu SISCAT a un IMA (incidental, accidental, man made, social…) activat per CECAT, CECOPAL o pel CSB i aquelles que puguin generar similar afectació i que s’hagin d’abordar tècnicament de manera semblant.

El seu objectiu és dotar de solidesa científica i de seguretat organitzativa la resposta planificada pels operadors SISCAT de Barcelona, SEM i CSB.

Per fer-ho efectiu el Centre d’expertesa IMA es dota de dos Comitès estables d’experts: un pel període pròpiament IMA (moment d’ocurrència i atenció in situ i en les primeres 72 hores; afectació física, psicològica i social) i un segon pel postIMA (d’afectació primordialment psicològica i social, àmbit de la salut mental).

Vegeu Requeriments Comitès d’experts

També podeu consultar el web de recursos del Centre d’Expertesa IMA i PostIMA a http://www.aisbcn.cat/imv-pla-incidents-amb-multiples-victimes/